Holistic Expansion
Methodology

La metodologia pròpia Holistic Expansion ha estat dissenyada per revisar conjuntament Estratègia i habilitats de Lideratge Executiu, les dues úniques palanques clau per multiplicar els resultats en la teva empresa

Si t’estàs preguntant com reprendre un camí de resultats positius, com continuar creixent, com revitalitzar la teva empresa, en definitiva, com consolidar-te amb mentalitat expansiva, el que et cal és generar una visió holística, per què res resti, ni unitats, ni decisions, ni lideratges, sinó que tot multipliqui. Només així caminaràs cap a una consolidació amb mentalitat expansiva. I això què vol dir?

Consolidació

Fer que les peces de l'empresa encaixin i tinguin un sentit integrat. Requereix comprendre i treballar els fonaments de l'empresa de manera conjunta, sense escletxes, tots a la una. I és des d’aquí que podrem generar una Estratègia de Futur i un Equip Executiu d'Alt Rendiment.

Mentalitat expansiva

El futur se sustenta en el present i el fan possible les persones, amb les seves habilitats, la seva passió, els seus valors, al que en conjunt anomenem mentalitat. Una empresa que té una mentalitat tancada i no es vol expansionar, ja sigui en l'àmbit internacional, en portafoli, en models de negoci, en servei, en qualitat... està cavant la seva tomba.

Visió holística

Cal que en l’empresa totes les parts aportin i multipliquin a favor dels resultats, també del compromís, de la passió, dels valors i el propòsit. I això no surt per atzar: cal posar la visió necessària per fer que l’Estratègia i l’Equip Executiu es desenvolupin de manera integrada i siguin sinèrgics. Ni volem ni podem permetre que res resti a l’empresa.

full

I és que:

  • · Un mal Equip Executiu mai pot desenvolupar una bona Estratègia
  • · La millor Estratègia no pot ser implementada per un mal Equip Executiu.
  • · Els millors executius no seran exitosos com a equip si continuen treballant en "silos", no van a la una i no comprenen que els cal integrar de manera holística els aspectes crítics del negoci.

Per ser exitós, Estratègia i Equip Executiu han de ser holístics.


La metodologia Holistic Expansion es fonamenta en la integració holística de les millors pràctiques internacionals en termes de desenvolupament d’Estratègia i d’Equips Executius, i en meva extensa experiència executiva.

Per fer-ho possible treballo colze a colze com a Executive&Coach&Consultant amb l'Equip Executiu.

Els 4 passos de la metodologia Holistic Expansion:

1. UNDERSTANDING:

Etapa inicial breu per comprendre on es troba l'empresa i assentar les bases

2. MINDSET:

Treball amb l’Equip Executiu usant les millors pràctiques per establir:

Estratègia: Objectius estratègics compartits per a la consolidació de l’empresa amb mentalitat expansiva

Lideratge: Habilitats de Lideratge necessàries que cal desenvolupar, tant en l'àmbit personal com en el de l’Equip Executiu, per transformar-se en un equip d’alt rendiment i poder afrontar els reptes de futur.

3. IN-DEPTH

Una vegada plantejats els objectius farem un treball conjunt de diverses sessions sobre els KSF de l'empresa per:

Estratègia: Generar una visió holística compartida amb tot l’Equip Executiu de l’Estratègia de Futur a dur a terme, revisant conjuntament els aspectes crítics de cada una de les àrees claus de l’empresa per decidir què cal mantenir, potenciar, incorporar o eliminar de manera estratègica

Lideratge: Garantir que s’avanci en el desenvolupament de les noves Habilitats de Lideratge de l’Equip Executiu per transformar-lo en un Equip d’Alt Rendiment.

4. MOVE AHEAD

Elaboració de l’Estratègia de futur amb visió holística per part de l’Equip Executiu treballant ja com a Equip d’Alt Rendiment. Per què tot multipliqui i l’empresa es pugui consolidar amb mentalitat expansiva.

Si vols conèixer amb més detall la Metodologia Holistic Expansion, contacta'm a cintalacasa@cintalacasaandco.com

En moments com els actuals no podem continuar posant pedaços ni perdre el temps:
cal revisar de manera sinèrgica Estratègia i Lideratge Executiu.

La Metodologia Holistic Expansion incorpora millors pràctiques de:

Back to top